Skip to content

Category: Alternative

8 Replies to “ O Vis Aeternitatis / O Power Of Eternity - Garmarna - Hildegard Von Bingen (CD, Album) ”

  1. Selections from the music of Hildegard von Bingen arr. by/for this Swedish folk-rock band. Compact disc. "This enhanced CD includes a movie in QuickTime format, and other information about the band"--Insert. Includes Latin vocal texts with English translations ([16] p.: ill.) inserted in container. Performer(s).
  2. Në Kigali të Ruandës, më 9 dhe 10 shkurt, do të mbahet një kuvend ndërkombëtar për të kremtuar vjetorin e Humanae Vitae, të Shën Palit VI.
  3. “Dhe sipas ligjit, gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut; dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjesë” (Hebrenjve ). Parathënie Nga ana shpirtërore, Dhiata e Vjetër nuk do kishte kuptim, nëse nuk do të egzistonte një mundësi për mëkatarin për t’iu afruar Peërndisë përmes një flijimi pajtues. Në qendër të besimit në Dhiatën e.
  4. Jekk nixtieq ngħix miegħek, o Ġesù, jeħtieġ nipperswadi ruħi li l-ħajja nisranija hija miġbura fik imsallab, jiġifieri, fl-ispirtu ta’ ċaħda u sagrifiċċju, imħarrġa f’abbandun totali u ċaħda tiegħi nnifsi; huwa. 8 biss bil-Kalvarju li nistgħu nilħqu l-mira tagħna. Jekk niltaqgħu man-.
  5. 3 Salvatoris (Savior) Hildegard Von Bingen Garmarna; 4 O Frondens Virga (O Growing Branch) Hildegard Von Bingen Garmarna; 5 Unde Quocompque (Whence, Wherever) Hildegard Von Bingen Garmarna; 6 O Vis Aeternitatis (O Power of Eternity) Hildegard Von Bingen Garmarna; 7 Virga AC Diadema (Branch and Diadem) Hildegard Von Bingen Garmarna; 8 Paso.
  6. Hildegard of Bingen, Symphonia, ed. Barbara Newman (Cornell Univ. Press, / ), pp. 98 and For a discography of this piece, see the comprehensive list by Pierre-F. Roberge: Hildegard von Bingen () - A discography.
  7. 14 T h o m a s von A q u i n, Die Seele, Erklărungen zu den drei Bucherti des Aristoteles „tJber die Seele", Thomas­ Verlag Jakob Hegner, Wien, , p. 16 A r i s t o t e l, Despre suflet, p. 25, sau una inductivă. Căci fiecare domeniu îşi are „principii deosebite"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright All Rights Reserved